Областният управител обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на водноспасителна дейност за 4 неохраняеми плажа

В изпълнение на ангажиментите по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, областният управител на Добрич Здравко Здравков обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за обезпечаване на водноспасителната дейност през активния летен сезон на 2023 г. за четири от неохраняемите плажове на територията на областта. Чрез обществената поръчка, публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система под номер 01186-2023-0002, се набират оферти за следните плажове – „Космос“, „Крапец – север“ (част 2), „Шабла“ и „Добруджа – Север 1“. Всички плажни ивици са на територията на община Шабла.

Припомняме, че със Заповед № Т-РД-16-18/23.01.2023 г. министърът на туризма обяви списъка на неохраняемите плажове на територията на областта за летния сезон на 2023 г. Водноспасителната дейност следва да се извърши съгласно утвърдената от Министерство на туризма програма за организация на водноспасителната дейност за летен сезон 2023 г., която включва осигуряването на 4 броя стационарни спасителни поста на посочените морски плажове в област Добрич, с минимум по 2 спасители на всеки пост, с работно време от 08:00 до 18:00 ч. всеки ден.
Актуално

съобщение

анкета