Областният управител изпрати две предложения за избор на членове на Съвета на децата към ДАЗД

В изпълнение на ангажиментите си областният управител Здравко Здравков изпрати до председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) в срок постъпилите предложения за избор на членове на Съвета на децата към ДАЗД. Съгласно обявената процедура и изпратените писма до общините предложения след проведена процедура по избор постъпиха единствено от Община град Добрич. От предоставените документи и протокол от заседание на 5-членна комисия с председател заместник-кметът по хуманитарни дейности д-р Емилия Баева става ясно, че са разгледани и оценени 4 кандидатури в различните направления. На основание оценката на кандидатите е взето решение да бъдт предложени за избор на членове учениците Мирослав Иванов - деветокласник в Професионалната гимназия по аграрно стопанство в направление "Индивидуални кандидатури", и Дейвид Георгиев - също ученик в девети клас в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина в направление "Членове на училищни форми за самоуправление".

След като се запозна с предложенията и оценките на кандидатите Здравко Здравков изготви и изпрати писмо до председателя на ДАЗД д-р Теодора Иванова.
Актуално

съобщение

анкета