В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Без спасители на неохраняемите плажове в област Добрич

Без спасители остават четири от неохраняемите морски плажове в община Шабла, за които областният управител, след съгласуване с Министерство на туризма, обяви в централизираната система обществена поръчка. Двама бяха кандидатите да извършват водноспасителна дейност на следните плажове – „Космос“, „Крапец – север“ (част 2), „Шабла“ и „Добруджа – Север 1“, но единият от тях не отговаря на изискванията, а другият кандидат се отказа.

Така до края на активния летен сезон на територията на област Добрич охраняеми ще са само плажовете отдадени под наем или концесия от Министерство на туризма. Със Заповед № Т-РД-16-272/13.07.2023 г., публикувана на интернет страницата на Министерството министърът на туризма – г-жа Зарица Динкова, актуализира списъка на неохраняемите морски плажове на територията на трите области в страната – Добрич, Варна и Бургас.
Актуално

съобщение

анкета