Достъпът до плаж Болата и опазването му бе тема на среща, свикана от Йорданка Костадинова

Как да се организира достъпът до плаж Болата и да се опазва защитената територия бе тема на работна среща, свикана от областният управител Йорданка Костадинова. В срещата, породена от множеството сигнали за нарушители и нуждата от предприемане на действия, участваха заместник областният управител Живко Желязков, кметовете на Община Каварна Елена Балтаджиева и на с. Българево – Георги Георгиев, представители на РИОСВ Варна, полицията и Областно пътно управление. Костадинова представи проблема и изслуша направените предложения от представителите на институции, съгласно компетенциите им. В резултат на обсъждането се взе решение за поставяне на многоезична табела, която да указва начина на достъп до плажа. Взе се решение също да бъде обособен буферен паркинг в дясно от пътя за около 100-ина автомобила. За целта РИОСВ Варна ще предостави точни координати на терена край пътя, в който няма защитени растителни видове. Кметът на община Каварна заяви, че след създаването на паркинга, ще бъде назначен работник, който да съблюдава автомобили да не паркират на плажната ивица.

Отново да се стартира процедурата по разкриването на филиал на Медицински университет Варна в Добрич за обучение на медицински сестри, бе решено в друга работна среща, свикана от Йорданка Костадинова. С промяната в наредбата за защитени професии, която наскоро бе обнародвана в Държавен вестник, няма вече пречка за разкриване на филиала. Областният управител пое ангажимент да проведе среща с новото ръководство на Медицински университет Варна, а д-р Емилия Баева – зам.-кмет на Община град Добрич, заяви готовност да бъде стартирана съгласувателната процедура за разкриване на филиал. Амбицията е от следващата учебна година да се осъществява прием и обучение за медицински сестри и в Добрич.

Йорданка Костадинова се среща и разговаря и с Калоян Киров – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, който на 4 август т.г. бе в Община град Добрич. Двамата заедно посетиха и ГКПП Кардам, както и кръстовището до разклона за с. Малина по път III-9002 – Генерал Тошево – Балчик. Проблемите на тези трасета областният управител постави пред председателя на АПИ при посещението си в София в началото на седмицата. На място Костадинова и Киров огледаха възможността и за създаване на буферен паркинг в близост до границата. Областният управител поиска съдействие и за други пътни участъци в областта в лошо състояние. Калоян Киров заяви, че в момента се извършва изкърпване на пътя Добрич – Албена, а скоро трябва да започне и полагането на нова маркировка и подмяна на пътните знаци на всички участъци от републиканската мрежа. Идната седмица Йорданка Костадинова ще изпрати писмо до председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“ с конкретни пътни участъци,  както и предложение пътят Добрич-Варна да стане скоростен, които да бъдат обсъдени и включени в програмата на Пътната агенция за следващата година.
Актуално

съобщение

анкета