В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Работна група обсъди проект на план за провеждане на учение

Днес - 17.08.2023 г., в зала "Пресцентър" в Областна администрация Добрич се проведе заседание на назначена със заповед на областния управител Работна група, което бе председателствано от заместник областния управител Живко Желязков. Работната група обсъди изпълнението на една от точките в приетия Годишен план-програма по безопасност на движението по пътищата, а именно провеждане на съвместно регионално учение за реакция при настъпило пътно-транспортно произшествие.

Присъстващите на заседанието бяха запознати с разработения проект на План за провеждане на учението и Схемата за разположение на силите и средствата, потенциалните участници и предприемане на реакции от представителите на различните структури. Предвидено е да се симулира верижна катастрофа с много пострадали, разлети нефтопродукти и последвал пожар в градска среда, както и ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за ПТП.
Актуално

съобщение

анкета