В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заповед на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственостПрикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета