Й. Костадинова свика работно заседание за актуализация на Областна здравна карта

Днес – 05.09.2023 г., областният управител Йорданка Костадинова свика и проведе първо работно заседание на Комисия, назначена със Заповед № РД-02-210 от 17 август т.г., на министъра на здравеопазването. Комисията има за цел да изготви проект на актуализирана Областна здравна карта. На заседанието директорът на Регионална здравна инспекция Добрич д-р Светла Ангелова и зам.-директорът д-р Николинка Минчева запознаха присъстващите с одобрената със Заповед № РД-01-483 на здравния министър Методика за актуализация на здравната карта. Събирането на данни, попълването на електронната форма и проекта на актуализирана Областна здравна карта трябва да бъде представен до края на месеца в Министерство на здравеопазването.
Актуално

съобщение

анкета