Модернизирането на транспортната инфраструктура е важна стратегическа цел за развитието на Област Добрич

 

-Г-н Хаджиев, днес се навършват шест месеца от както встъпихте в длъжност на поста Областен управител на Област Добрич. Как оценявате развитието на региона за изминалото време?

     -Ще споделя не само моето мнение, но и на много гости, които посещават региона ни: в Добричка област определено се забелязва възходяща тенденция в развитието на икономиката и  непрекъснато подобряване  на инвестиционния климат. Аз съм убеден, че вървим в правилната посока и вярвам, че имаме потенциал да бъдем една достойна област, работеща по европейските стандарти. Това се обуславя от нашето местоположение, от предприемаческия дух на хората, от усилията на общините да създават условия за конкурентноспособна, динамична и привлекателна среда. Сред предпоставките за сериозен инвестиционен интерес в областта са географските и природните ни дадености, туристическият потенциал. Вярвам, че ако всички спазват правилата, ако работим в добра координация и, ако имаме обща воля, ще развием такава регионална политика, която ще доведе до осезаеми резултати за всички добруджанци.

     -При встъпването си на поста заявихте, че приоритетно ще работите за подобряването на пътната инфраструктура.

     -Усъвършенстването на транспортната инфраструктура е изключително важна стратегическа цел за развитието на Добричка област. Считам, че нейното  модернизиране  е ключов фактор за привличането на инвеститори в региона. И действително, свършеното не е малко. Забелязват го и жителите на населените места, и гостите на региона.

От информацията, с която разполагам, е видно, че от  началото на годината до 30 октомври, са усвоени 10 594 821 лв., които са използвани за изкърпването на 525 км пътища. Подобрено е технико-експлоатационното състояние на 63 км пътища, сред които са отсечките Оногур-Бакалово-Телериг-Крушари /21 км/, Орляк-Зърнево /6 км/, Царичино-Дропла-Генерал Тошево /30 км/, пътят от границата с Областно пътно управление-Врана до края на село Владимирово /6,5 км/.

Изкърпените и изцяло преасфалтирани пътища в региона през тази година представляват 73 % от цялата републиканска пътна мрежа в областта.

     Наред с това,  според финансов договор между България и Европейската инвестиционна банка е заложено в Добричка област да бъдат рехабилитирани участъците Силистра - Добрич, Дуранкулак - Каварна, както и 103 км пътища от първи и втори клас от републиканската пътна мрежа. Предстои и цялостно асфалтиране на отсечката Балчик - Генерал Тошево. Областно пътно управление има готовност за започване на строителството на второкласния път Генерал Тошево - Добрич.

Разбира се,  извършени са  и други дейности - окосяване на крайпътните площи, оформяне короните на дърветата, окастряне на храсти. Тази година са монтирани и подменени общо 437 пътни знаци и табели. Новопоставени и подменени са 5 218 метра стоманена ограда, освежена е хоризонталната маркировка на 590 км  пътища.

Действително, има още какво да се желае по отношение на транспортната инфраструктура. Но важното е, че съществува добра координация и е общ стремежът ни да отговорим на изискванията и на бизнеса, и на всички жители на Област Добрич  за удобен и бърз транспорт.

     - Опазването на околната среда е сред приоритетите, както на национално, така и на местно ниво. Какво се прави по този въпрос?

     - В Областна администрация- Добрич реализираме един интересен пилотен проект, който сме нарекли "Зелената мрежа на Добруджа". В средата на октомври нашите френски партньори бяха тук и дадоха висока оценка на екипа ни, разработил проекта. Ще бъде създаден  модерен WEB портал, който  ще е от полза не само на местно, но и на национално ниво. Неговото реализиране  ще гарантира  един съвременен механизъм за координация на политиките в сферата на опазването на околната среда. Целта е  да се създаде информационна мрежа и база данни на регионален принцип, които да обединят и подобрят взаимодействието  и наличната екологична информация, свързана със защитените местности, държавните политики за опазване на околната среда, държавните структури, които ги администрират, природозащитните организации, представителите на бизнеса и структурите за обучение на подрастващите. В това отношение много разчитаме на подкрепата и доброто взаимодействие с общините от областта. А те заявиха тази подкрепа неотдавна, на заседание на Областния съвет за регионално развитие.

С реализирането на проекта ще се повиши общественият достъп до информация за наличните природни ресурси и потенциалните ефекти, въздействия върху тях от човешката дейност, както и мерки за минимизиране на въздействието върху защитените зони и видове.  С една  такава интегрирана база данни за защитените зони и видове на Област Добрич считам, че ще имаме своя принос към националната стратегия за устойчиво развитие, а също и към екотуризма.

    Ще спомена още един пилотен проект, по който работим с холандски партньори втора година - „Моят бряг". Основната цел е постигане на дългосрочна визия за устойчиво управление на черноморското крайбрежие. През октомври проведохме поредна работна среща с представители  на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и общините, на която бе дискутирано разработването на Регионална устройствена схема, както и разработването на общите устройствени планове на общините в областта. Необходимо е да бъдат привлечени повече институции на регионално, местно и национално ниво, както и граждани. Експерти от Областна администрация са  изработили визия и стратегия за интегрирано управление на крайбрежните зони.

     - Каква е визията но Област Добрич според този проект?

     - Област Добрич е известна със земеделието, с плажовете и природните си дадености. Това е основата на икономическото ни развитие. Земеделието осигурява голям обем, както и ориентирани към нишови пазари биологични храни и процъфтяваща агроиндустрия. Туризмът на крайбрежието е съчетан с еднодневни пътувания към вътрешността и много археологически забележителности. Агроиндустрията и туризмът дават възможности за издръжката на малките общности, както и на по-големи градове. А комбинацията от земеделие, природа, история и висококачествен туризъм създават целогодишна пълна заетост.

     - Традиционен приоритет в работата на Областна администрация-Добрич е и трансграничното сътрудничество.

     -Така е,  и аз вярвам, че в работата ни като граничен район, трансграничното сътрудничество с румънския окръг Констанца, ще се развива динамично. Миналата година бе подписана декларация между местните и регионални власти на Област Добрич и окръг Констанца за изграждане на трансграничен туристически път Добрич-Крушари-Коритен-Добромир-Баняса. Целта е да се активизират процесите по протежение на общата сухопътна граница между България и Румъния. На работни срещи се дискутират възможности за реализиране на трансгранични проекти по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013г. Изготвен е протокол за сътрудничество и улесняване на процеса за намиране на средства за съфинансиране.

     На една такава работна среща в Констанца, от наша страна излезе инициатива, която е облечена в проект "Международна мрежа от информационни пунктове Румъния-България". Румънските колеги ни информираха, че проектът е одобрен за финансиране. Целта е да бъде изградена международна мрежа "Инфо-тачскрийн" устройства в най-важните градове в окръзите Констанца и Калъраш, и областите Добрич и Силистра. Те ще осигуряват най-актуална информация за икономически и туристически потенциал, местно развитие, култура, транспорт, опазване на околната среда.

     - Миналата седмица дойде новината, че Областна администрация - Добрич ще получи и сертификат по ISO 9001:2000. Какво точно означава това?

     - В Областна администрация преди три месеца стартира процесът на внедряване на Система за управление на качеството, който бе съпроводен с обучение на служителите за нейното ефективно приложение. Искам да благодаря на колегите, които положиха неимоверни усилия и в много кратки срокове успяха да подготвят администрацията за работа, съгласно международния стандарт.

Работата ни бе оценена от проверяващия екип, който  заключи, че Областна администрацията е внедрила и поддържа система за управление,  и  препоръча  да бъдем сертифицирани по ISO 9001:2000.

Това означава, че Областна администрация- Добрич ще гарантира качеството на извършваните публични услуги за населението.

 

Разговаря Мирослав Балчев
Актуално

съобщение

анкета