Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси бе запознат с новата Рамкова програма за интегриране на ромите

      На заседанието бяха поканени  Милен Миланов, национален координатор на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г. и съветник на министър Тотю Младенов, и Росица Иванова, експерт в секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси при Министерски съвет.    

     Новата Рамкова програма, по която бе проведена днес дискусията, ще е основа за изготвянето на нова Областна програма за работа на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси. Експерти от Областна администрация ще подготвят работен вариант, който ще бъде гласуван и утвърден на следващо заседание на съвета
Актуално

съобщение

анкета