Обучителен семинар на тема "Преодоляване на бариерите"

     На 12 юли, понеделник, от 9.30 ч., в Областна администрация ще се проведе безвъзмездно обучение на общинските териториални екипи, ангажирани с изработването на Областната стратегия за развитие на социалните услуги.

     Семинарът ще бъде проведен от  консултантска фирма "Авангард Персонал Консултинг" ООД. Целта е чрез този обучителен курс в 5 сесии да се даде възможност на участниците да развият необходимите знания и умения за сътрудничество на местно ниво в социалната сфера и да вникнат в процеса на застъпничество на групови интереси.

     Обучението на 12 юли се провежда в рамките на процеса на подготовка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги /2011г.-2016г./, със срок на изработване края на месец октомври.

      Втората областна среща, на която ще бъде отчетена свършената работа до момента, е насрочена за 21 юли.

 
Актуално

съобщение

анкета