Обучение на териториални екипи – в рамките на изработването на Областната стратегия за социални услуги

prev next

      Обучението е безвъзмездно за общинските териториални екипи, ангажирани с изработването на Областната стратегия за развитие на социалните услуги.

     Семинарът се провежда от  консултантска фирма "Авангард Персонал Консултинг" ООД. Целта е чрез този обучителен курс в 5 сесии да се даде възможност на участниците да развият необходимите знания и умения за сътрудничество на местно ниво в социалната сфера и да вникнат в процеса на застъпничество на групови интереси.

     Обучението  се провежда в рамките на процеса на подготовка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги /2011г.-2016г./, със срок на изработване края на месец октомври.

     Втората областна среща, на която ще бъде отчетена свършената работа до момента, е насрочена за 21 юли.

 
Актуално

съобщение

анкета