Областният управител участва в работна сесия по проект в Плевен

prev next

     Областният управител на Плевен Иван Новкиришки е открил днес Работна сесия за финализиране на работните процеси по държавна собственост, което е част от ангажиментите  по проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) райони за планиране", финансиран от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Административен капацитет".

     В днешната сесия, на която се обсъждат процесите по създаване на е- област,   участват представители на областните администрации Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен, Велико Търново, Варна,  Русе, Разград и Търговище - целеви групи по дейност 1: Ре-инженеринг на работните процеси на предоставяне на административни услуги, свързани с управлението на държавната и общинска собственост.

     Областна администрация Добрич, която е партньор по проекта,  е представена от Областния управител Желязко Желязков и главния секретар Драгой Драгоев.

    

 

 
Актуално

съобщение

анкета