„Партньорството между властите – фактор за устойчиво социално-икономическо развитие на Област Добрич”

    В конструктивен диалог протече срещата, инициирана от Областния управител Желязко Желязков, с народни представители и кметове на общини. Маркирани бяха посоките на сътрудничество и взаимодействие между местните власти и законотворците, които се абстрахираха от политическата си принадлежност и се обединиха около идеята да координират усилията си в интерес на хората от Област Добрич. Във фокуса на дискусията бяха няколко теми: ВиК и пътната инфраструктура, областната здравна карта, децентрализацията и привличането на инвеститори.

     Кметовете запознаха народните представители с акценти от работата си в сферата на регионалното развитие - етап на изпълнение на приоритетни проекти. От община Добрич потърсиха подкрепа за проекта за интегриран воден цикъл. От Каварна информираха за проблеми с междинните разплащания с общините. От Шабла поставиха въпроси, произтичащи от Закона за управление на Черноморското крайбрежие, който  дава управление без финансови лостове.  

      Изказаха се мнения и предложения по здравната реформа, като от Генерал Тошево предложиха във връзка с изготвянето на областната здравна карта, болницата в Ген. Тошево да бъде преструктурирана в болница за долекуване, докато от Каварна защитиха огромната инвестиция, която са направили, създавайки своето напълно съвременно и модерно лечебно заведение. Кметът на Тервел препоръча да бъде подобрен капацитетът на МБАЛ- Добрич, за да може в бъдеще да поеме и пациентите на тервелската община. Кметът на Балчик припомни, че общините чакат да се случи прословутата децентрализация, че е необходимо да е на лице икономическият интерес, за да се привличат инвеститори.

     Народните представители от ГЕРБ оцениха темата за партньорството между властите и предоставиха информация за предстоящо обсъждане в парламентарните комисии, което касае местните данъци и такси, както и в контекста на децентрализацията - предстоящото приемане на Закон за публичните финанси. Много важно за нас е, подчертаха те, да изработваме закони, които да помагат на местната власт. За това е необходима обратната връзка, нека хората от общините и кметовете да бъдат по- активни в това отношение.

     Народният представител от Коалиция за България Петър Димитров и Корман Исмаилов от ДПС предложиха срещите в този формат да станат регулярни и местните власти да вменяват на депутатите конкретни ангажименти, а те от своя страна да отговарят за изпълнението на задачите си. Независимият народен представител от Област Добрич Венцислав Върбанов поздрави кметовете за балансирания подход и политическата зрелост, която са проявили по време на срещата.

     Като представител на държавната власт с координиращи функции, Областният управител подчерта, че срещата е била полезна и е изпълнила целите си, тъй като е предоставила възможност на кметовете директно да поставят свои основни проблеми на вниманието на народните представители. И в бъдеще доброто взаимодействие между държавната и местна власт, трябва да продължи, заяви Областният управител Ж. Желязков, защото заедно, с общи усилия и с подкрепата на гражданското общество,  можем да  създадем такива параметри и условия, които биха гарантирали необратимостта на бъдещото устойчиво социално- икономическо развитие на Област Добрич.

                                       
Актуално

съобщение

анкета