Обсъжда се програмата за сътрудничество 2008 – 2010г. между побратимените области Добрич и Кострома

  

      С наближаването на 2009г., която е обявена за Година на България в Русия, Област Добрич активизира контактите си с Костромска област, с която има подписано „Споразумение за търговско- икономическо и културно сътрудничество" от 2006г. През изминалия период бяха разменени опознавателни визити за запознаване с икономическия и културен потенциал на двете области, набелязаха се насоките за бъдещи действия.

     Областният управител покани на среща на 19 ноември от 10ч. кметовете на общини, за да обсъдят заедно предложената от руските партньори програма и да я допълнят с оглед предпочитаните сектори на сътрудничество от всяка община.
Актуално

съобщение

анкета