В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител разпореди превантивни мерки за недопускане на инциденти в резултат на летните бури

prev next

    Днес Областният управител Желязко Желязков издаде Заповед за осъществяване на целенасочена превантивна дейност във връзка с разразяващите се силни летни бури и с оглед недопускането на инциденти и намаляването на последствията от бедствията.  

     В Заповедта, изпратена до кметовете на общини и до Областно пътно управление, се разпорежда:

     Кметовете на общини и ОПУ да сформират комисии, които да извършат оглед, анализ на състоянието, оценка и отстраняване на дървета, застрашаващи здравето на хората, имуществото,  инфраструктурата и околната среда.

    За резултатите от извършените дейности, в срок до 31 август, Областният управител изисква да бъде уведомен писмено.
Актуално

съобщение

анкета