В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител ще бъде гост на Международна конференция за алтернативния туризъм

     Възможностите за развитие на алтернативен туризъм в общините Крушари и Тервел, и региона, ще бъдат обсъдени на Международна конференция „Алтернативният туризъм - възможност за регионално развитие", която ще се проведе утре, 19 август 2010 г., в град Тервел.  Общата цел на проекта е да насърчи и подпомогне устойчивото развитие на туризма на местно и регионално ниво чрез междурегионално сътрудничество с гръцкия партньор Община Ефкарпия,  както и да създаде обща дългосрочна стратегия за адаптиране на най-добри практики в сферата на туризма в двете добруджански общини  с фокус върху селски, ловен, културно-исторически, екологичен, етно туризъм и привличане на инвеститори в сектора.

     В конференцията ще участват представители на местните власти от общините Крушари и Тервел, официални представители на община Ефкарпия (Гърция), партньор по проекта, представители на румънски общини, неправителствени организации и представители на бизнеса от региона.
     Краен резултат от конференцията ще бъде подписването на Меморандум за създаване на европейска партньорска мрежа от участниците в конференцията, който ще даде основата за реализирането на широко подкрепено междурегионално сътрудничество и нова политика за устойчивото и интегрирано развитие на туризма.

     Международната конференция се организира в рамките на проект „Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 
Актуално

съобщение

анкета