В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител прави собствено разследване по публикация

     Във връзка с публикация в местния печат за нанесени щети от товарни автомобили на съоръжение „Аварийно брегоукрепване и наводняване" на къмпинг „Космос", с. Дуранкулак, община Шабла, Областният управител Желязко Желязков своевременно изиска информация от общинското ръководство и от компетентните институции. В резултат на това, бе установено следното:

     Строителството на обекта е започнало през 2001 г. След известно прекъсване, през 2009 г. отново е включено в инвестиционната програма на МРРБ. Към настоящия момент, съоръжението все още не е въведено в експлоатация. Приемателната комисия, която е посетила обекта на 10 август т.г., е констатирала незначителни пропуски и е направила бележки за тяхното отстраняване от страна на фирмата- изпълнител.

     Бетонните капаци на отводнителната инсталация, както пише в статията „Рапанджии окупираха Дуранкулак", са нарушени не от камиони, които товарят рапани, тъй като те са с малка товароносимост, а от едрогабаритната верижна техника на фирмата- изпълнител, която е заявила, че ще отстрани пропуските и ще възстанови пораженията.
Актуално

съобщение

анкета