В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Министър Росен Плевнелиев официално откри строително- ремонтните дейности на пътен участък

     В приветствието си към Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Областният управител изрази удовлетворение,  защото още един приоритетен участък от пътната мрежа в областта ще бъде възстановен, и както казват специалистите, ще бъдат подобрени транспортно- експлоатационните качества на пътната настилка - фактор, който ще  осигури условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите.

     "Път ІІ-29 е с международно значение и е единствената пътна връзка за тежкотоварното движение по североизточната ни граница с Румъния- заяви Областният управител.-Изпълнението на обекта по схемата за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни републикански пътища по Оперативна програма  „Регионално развитие", ще подобри качеството на вътрешно регионалните връзки. И всички ние сме заинтересовани да съдействаме и максимално да ползваме европейските финансови инструменти, за да модернизираме и да изграждаме една съвременна пътна инфраструктура, която несъмнено е ключов фактор за повишаване на  инвеститорския интерес в Област Добрич и за развитие на икономическия потенциал на региона."

     Рехабилитацията на участъка с дължина 15,839 км се изпълнява по първия етап на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. Стойността на строително-монтажни работи по трасето е 5 084 452 лв., като съфинансирането на проекта от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 4 321 784 лв.
Избраният изпълнител „Пътно строителство" АД Добрич трябва да завърши обекта в срок от 3,5 месеца.

     Строителните работи включват предварителни ремонти на настилката на пътя, реконструкция на определени участъци и полагане на 32 000 тона изравнителни и усилващи пластове. Проектът предвижда почистване на съществуващите водостоци, изграждане на нови банкети, полагане на нови бетонови бордюри, нова стоманена предпазна ограда и нова хоризонтална и вертикална маркировка. Ще бъде извършена и рехабилитация на съществуващия в участъка мост.
     От АПИ информират, че в рамките на един месец предстои старта на строително-монтажите работи и по останалите второкласни и третокласни пътища, обединени в 14 лота и включени за изпълнение по първия етап от схемата по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. Така със средства на обща стойност 216 млн. лв. ще се рехабилитират пътни участъци, обслужващи вътрешно регионални връзки и осигуряващи достъп до райони с потенциал за развитие на туризма.
Актуално

съобщение

анкета