Добрич - Кострома: Възможно сътрудничество в условията на взаимен интерес

 

     По покана на Областния управител днес, 19 ноември,  се проведе работна среща с представители на общините, продиктувана от желанието на руската страна за активизиране на контактите  между побратимените области Добрич и Кострома.  Заместник областният управител инж. Михаил Стоев предложи общините да споделят  как виждат реализирането на спогодбата и кои са предпочитаните от тях сектори за бъдещи съвместни действия.

     Заместник- кметът на Каварна Севинч Касабова заяви подкрепа на проектопрограмата в секторни политики култура и туризъм, визирайки развития фестивален туризъм на общината, гостуване на театрални колективи, обмен на студенти с оглед ползването на базата на общината.

     Предложенията бяха подкрепени от Община Балчик, а от Община Добрич изразиха готовност да бъдат подкрепяща институция, тъй като вече реализират своя програма с Област Саратов.

     Заместник- кметът на Генерал Тошево Георги Георгиев предложи да се направи оценка на възможностите за доставки на продукция от агропромишлената сфера в двата региона, и разработване на съвместни проекти, оказващи съдействие за развитието на агробизнеса. Според него, успехът на инициативата ще бъде възможен, при положение, че се кооперират няколко общини. Подкрепа в тази насока бе изразена от Община Крушари.

     Присъстващите на срещата се обединиха около идеята, че това сътрудничество дава шанс на предприемчивия добруджанец и бизнесмен да  стъпи на руския пазар и местните власти са длъжни да му дадат тази възможност, съобразно своя потенциал.

      Областна администрация ще координира реализирането на процеса, като на първо време ще преработи и допълни предложената от  руската страна проектопрограма. Очакванията са през 2009г., която е обявена за Година на България в Русия, Област Добрич да има реализирани активни  контакти с Костромска област в условията на взаимен интерес.
Актуално

съобщение

анкета