Заключителна конференция ще представи постигнатите резултати по ISO

 

     На 21 ноември, петък, в София ще се проведе заключителна конференция „Представяне на постигнатите резултати" по проект „Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите", финансиран по ОПАК. Целта е да бъде направена равносметка на постигнатото  по отношение на внедряването на международните стандарти по ISO в администрациите.

     Областна администрация ще бъде представена от заместник областния управител Владимир Калчев и главния секретар Драгой Драгоев.
Актуално

съобщение

анкета