В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Обучение по областно планиране на социалните услуги за оперативните екипи от Североизточен район

prev next

     От Областна администрация- Добрич в обучението  участва ресорният заместник областен управител д-р Катя Ганова и старши експерт Кемал Асан, член на оперативния екип.

     От месец април до сега УНИЦЕФ- България проведе два модула от обученията на областните оперативни екипи, сформирани със заповед на Областните управители.      Третият обучителен модул е насочен към дейностите за финализиране на разработените областни стратегии за социални услуги, които предстои да бъдат завършени и внесени за утвърждаване в Областните съвети за развитие до 31 октомври.

     Третият модул се провежда съвместно с проект „БАЛИЗ - живот с достойнство за лицата с интелектуални затруднения".

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета