В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заместник областният управител д-р Катя Ганова участва в международна конференция

     На 24 и 25 септември в София се провежда конференция на тема „Ранна интервенция - добри европейски практики и българският опит". Форумът цели да насърчи развитието на услугите за ранна интервенция. Организатор е Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/, с подкрепата на Ирландското министерство на външните работи и Министерството на труда и социалната политика. Във форума участват представители на МТСП, министерство на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и др. Представител на Областна администрация- Добрич е ресорният заместник областен управител д-р Катя Ганова.

 

 
Актуално

съобщение

анкета