Посещение с учебна цел във Франция на главния секретар Драгой Драгоев

 

     От 22 ноември започва петдневното посещение във френски държавни и местни администрации, в което е включен главният секретар на Област Добрич Драгой Драгоев. Пътуването е с учебна цел и  е предназначено за представители на 5-те пилотни области, сред които и Добрич, работещи по Туининг проект на Програма ФАР „Укрепване капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на решения". Целта е да се проучи френския опит при прилагането на националните политики на местно равнище.

     Във връзка с реализирането на  Пилотния проект „Зелената мрежа на Добруджа"  през октомври в Областна администрация се проведе среща с френски консултанти и заедно с кметовете на осемте общини се учреди Пилотен комитет за наблюдение. Презентацията, направена от Областния управител, акцентира върху целта на проекта: чрез създаването на интернет- портал да се популяризира и насърчава екологичното поведение на населението и ролята  на опазването на околната среда за устойчивото развитие на региона. Изготвено бе Споразумение за партньорство за съвместно реализиране на проекта, в което са регламентирани ангажиментите на партньорите/общини и институции/, имащи отношение към политиките  за опазване на околната среда.
Актуално

съобщение

анкета