Със заповед на председателя на НСИ е назначена Областната преброителна комисия

     Председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева, е издала заповед за назначаване на Областна преброителна комисия- Добрич, чийто състав бе предложен от Областния управител Желязко Желязков:  

       Тодор Георгиев, Заместник областен управител - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

       Неделчо Василев, Директор на ТСБ гр.Добрич - СЕКРЕТАР

и ЧЛЕНОВЕ:

  • 1. арх. Пламен Ганчев - Заместник кмет на Община гр. Добрич;
  • 2. Дарина Колишева - Секретар на Община Каварна;
  • 3. Къймет Тургут - Заместник кмет на Община Балчик;
  • 4. Вяра Дянкова - Секретар на Община Генерал Тошево;
  • 5. Надежда Василева - Секретар на Община Добричка;
  • 6. Живко Георгиев - Кмет на Община Тервел;
  • 7. Гергана Ганчева - Технически сътрудник в Областна администрация Добрич.

     Областната преброителна комисия ще подготви и организира провеждането на преброяването в Област Добрич в съответствие с приетия Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Р България през март, 2011 г.

 
Актуално

съобщение

анкета