Областна администрация получи Удостоверение за успешно преминал сертификационен одит

 

     Днес, в София се проведе заключителната конференция „Представяне на постигнатите резултати" по проект„Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите", финансиран по ОПАК. Направен бе анализ на постигнатото  по отношение на внедряването на международните стандарти по ISO в областните и общински администрации.

     Сред отличените бе Областна администрация- Добрич.  Заместник областният  управител Владимир Калчев и главният секретар Драгой Драгоев официално получиха Удостоверение за успешно преминал сертификационен одит по внедряването на международния стандарт ISO 9001:2000.

 
Актуално

съобщение

анкета