Областният управител Ердинч Хаджиев бе избран за представител на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район в Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт”

 

     Днес, 21 ноември,  във Варна се проведе първото заседание на Регионалния съвет за развитие, свикано от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно новия Закон за регионалното развитие и настъпилите промени  в териториалния обхват, от Североизточен  район две области Разград и Силистра преминават към Северен централен район. В  рамките на Североизточен район  остават: Варненска, Добричка, Шуменска и Търговищка област.

     Участниците в заседанието са избрали с 6-месечен мандат за председател на РСР Областният управител на Варна Хр. Контров. Чрез жребий  са определили последователността на ротация на председателство за областите от района. Област Добрич ще поеме щафетата за шест месеца от началото на 2010 г. Присъстващите на заседанието са изслушали представянето на новата нормативна уредба за регионалното развитие от представител на МРРБ. Обсъден е бил и проект на годишна индикативна програма за дейността на РСР през 2009 г.

     Съветът е определил свои представители в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми. Областният управител на Добрич е избран за представител на РСР в Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт".
Актуално

съобщение

анкета