Конференция по Програмата за трансгранично сътрудничество

prev next

     Това събитие продължава процеса за изграждане на мрежа, която да оперира като група на разпространители на информация за всички дейности на Програмата. Партньорството на организации от публичния сектор, действащи на местно ниво в граничния район, и местните неправителствени организации, е важен фактор за комуникациите в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество, заяви по време на презентацията Магдалена Некулае, началник на отдела за информация и промотиране. Тя припомни, че Меморандумът за разбирателство по изпълнението на Програмата, е влязъл в сила от 10 август 2010. Този факт дава начало за осъществяване на плащания от Европейския Фонд за Регионално Развитие към бенефициентите на Програмата. Отново бе акцентирано върху целите на програмата - да се постигне  сближаване на хора, общности и икономики на граничните региони в посока съвместно развитие чрез използване на природни и човешки ресурси. По отношение на приоритетните оси по програмата, са важни възможностите за подобряване на трансгранични сухопътни съоръжения, развитие на системи за управление и опазване на околната среда (като защитените зони например), популяризиране на регионалната идентичност и насърчаване на бизнес сътрудничеството в области като земеделие и туризъм.

     Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г., е финансирана от Европейския съюз. Тя подпомага развитието на специфични допустими гранични райони в Румъния и България, с цел преодоляване на техните сходни проблеми чрез съвместна работа и намиране на общи решения, и ще подпомогне  социално-икономическото и културно развитие на граничните общини.

     Повече подробности ще откриете на интернет страницата: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/.

     Припомняме, че в началото на тази година, Областна администрация- Добрич, получи безвъзмездно по проекта, информационно устройство със сензорен дисплей /киоск/, което предоставя публичен достъп  на граждани и фирми до възможностите за кандидатстване и проектите, финансирани по ОП „Трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013 г." Киоск- терминалът улеснява достъпа до интернет страницата на управляващия орган на програмата - Министерството на регионалното развитие и туризма на Р Румъния, до МРРБ, до Регионалния офис ТГС Румъния- България/Съвместен технически секретариат- Кълъраш, областните администрации, допустими по програмата и окръжните съвети от Р Румъния, както и до интернет страницата на самата оперативна програма.

     Гражданите, които проявяват интерес по  темата за трансграничното сътрудничество или се интересуват от другите оперативни програми, финансирани от ЕС, могат свободно да ползват устройството, което е   монтирано на първия етаж в администрацията в близост до Бюрото за комплексно обслужване.
Актуално

съобщение

анкета