28 проекта за 485 работни места е представила Област Добрич

 

     На свое заседание Областната комисия по заетост   обсъди постъпили предложения във връзка с процедурите за кандидатстване по проекти и регламентираните срокове за това. Бе направена оценка на подадените проекти по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"-2009г., както и на  подадените проекти по НП "Асистенти на хора с увреждания"-дейност "Социален асистент"-2009г. за съответствие с регионалните приоритети, посочени в Областния план за развитие.

     В указаните срокове по програма „От социални помощи към заетост",  Бюрата  по труда от Област Добрич са представили в Регионалната служба по заетостта- Варна 28 проекта за 485 работни места.

     За изпълнение  на общополезни дейности през 2009 г. са подадени 14 проекта, с които ще се разкрият 392 работни места. От тях приоритетни дейности са почистването  на речни корита и екопатрули.

     Областната и общинските администрации участват с 9 проекта за 368 работни места. Наетите лица ще извършват дейности по текуща поддръжка, почистване на улици и др.

     По националната програма „Асистенти на хора с увреждания" са подадени четири проекта за разкриване на 51 работни места в дейност „Социален асистент". Наетите ще обгрижват 104 лица.

 
Актуално

съобщение

анкета