Областният управител подкрепя три номинации за конкурса „Инвеститор на годината”

prev next

В началото на месец декември тази година Българска агенция за инвестиции (БАИ) организира провеждането на традиционния конкурс „Инвеститор на годината". За пореден път ще бъдат излъчени и наградени инвестиционни проекти и инвеститори в различни сфери на инвестиционния процес и с най-голям принос в развитието на българската икономика.

Областният управител Желязко Желязков уведоми общините за  възможността да направят предложения и изиска да му бъде  предоставена информация за инвестиционните проекти, реализирани на територията на съответната община през 2010 година. В указаните срокове, в Областна администрация постъпи отговор само от Община Добрич за следните по- значими инвестиции:

 • 1. Хипермаркет „Билла-2":
 • - Сектор: „Търговия и услуги" (продажба на хранителни стоки);
 • - Име на фирмата: „БИЛЛА - България" ЕООД;
 • - Общ размер на инвестицията: 1500 хил. лева;
 • - Новооткрити работни места: 60 броя.
 • 2. Хипермаркет „Метро Компакт":
 • - Сектор: „Търговия и услуги" (продажба на хранителни и промишлени стоки);
 • - Име на фирмата:"МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
 • - Общ размер на инвестицията: 2000 хил.лв.
 • - Новооткрити работни места: 70 броя.
 • 3. Търговско - сервизен център „Булагро":
 • - Сектор: „Търговия и услуги" (продажба на селскостопанска техника);
 • - Име на фирмата: „Булагро машини" АД;
 • - Общ размер на инвестицията: 1200 хил. лева;
 • - Новооткрити работни места: 4 броя.

     Областният управител Желязко Желязков подкрепя направените предложения и днес те бяха изпратени в Българска агенция за инвестиции за участие в конкурса „Инвеститор на годината".

 
Актуално

съобщение

анкета