Областният управител участва в заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт”

     На заседанието на КН на Оперативна програма „Транспорт" ще бъде представена Информация за изпълнението на Програмата за периода юни 2010 - декември 2010 г. - по проекти на отделни бенефициенти. Ще бъде обсъдена Годишната индикативна програма за 2011 г. по ОП „Транспорт".

     В рамките на двудневния форум ще бъдат дискутирани интересни презентации, сред които Общ генерален план за транспорта на Република България,  публикувани на интернет страницата на Програмата.

     В качеството си на титулярен член на Комитета за наблюдение, участие в заседанието ще вземе Областният управител на Добрич Желязко Желязков.
Актуално

съобщение

анкета