Втори сертификат ще получи Областна администрация по международен ISO стандарт

prev next
 

     Успешно премина сертификационният одит по международен стандарт за сигурността на информацията  ISO 27001:2005, в рамките на проект на МДААР "Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите по Оперативна програма „Административен капацитет". Одитът извърши „СЖС България" с участието и на чуждестранни одитори. 

     Системата за управление на информационната сигурност обхваща основните направления в дейността на Областна администрация,  като преди това бе направен обстоен анализ на активите и оценката на риска. Под ръководството на Областния управител д-р Ердинч Хаджиев и с активното участие на Гл. секретар Драгой Драгоев, Гл. експерт инж. Божидар Бонев и Ст. експерт инж. Пламен Станев, бяха определени уязвимите места, потенциалните заплахи и прилаганите от администрацията мерки за защита за информационните активи. В своите целенасочени действия по обявяването на политиката по сигурността, целият екип на Областна администрация- Добрич,  се ръководеше от идеята, че осигуряването на сигурността на информацията е постоянен процес, при който са необходими непрекъснат контрол, оценка и усъвършенстване. Това категорично ще доведе до утвърждаване на доверието у европейските партньори.
Актуално

съобщение

анкета