Преброяване 2011: Ефективно сътрудничество между НСИ и областните администрации

prev next

     В писмото до Областния управител Председателят на НСИ доц. Д-р Мариана Коцева оценява добрата координация и изразява убеденост, че общите усилия за успешно изпълнение на отговорната национална задача, ще продължат.

     През месец февруари се провежда 17-то по ред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. Всички ние имаме възможност да изберем как да се преброим:

  • По интернет - от 1 до 9 февруари може да попълните преброителната карта чрез информационнасистема„Преброяване2011"на адрес: http://www.nsi.bg//census2011/. Ще получите уникален код, който трябва да запазите.
  • По традиционния начин - от 10 февруари преброител ще посети вашия дом.

     Попълнете заедно преброителната карта. Ако вече сте го направили по интернет - дайте вашия код на преброителя.

     От НСИ припомнят: Информацията, събрана с преброителната карта, ще бъде използвана само за статистически цели. Тайната на вашите отговори е гарантирана.

     Преброяването на населението е единственият източник на точни данни за броя на хората в страната и в отделните населени места по пол, възраст, образование, грамотност, занятие, вероизповедание, етническа принадлежност.

     Въпросите от преброителната карта са за вас и членовете на вашето домакинство, но не за собствеността ви, вашите доходи или данъците, които плащате.

     1 - 28 февруари 2011 г.: Преброяването има значение, защото всеки отделен човек има значение!

     За да бъдем коректни към всички жители на Област Добрич, припомняме, че на сайта на Областна администрация има банер „Преброяване 2011" с линк към сайта на НСИ. За улеснение на потребителите на нашия сайт, в главното меню е открита рубрика „Преброяване 2011 Добрич", откъдето може да се получава актуална информация за областта.

 
Актуално

съобщение

анкета