В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Въвеждат се ограничителни мерки за недопускане на шап в Област Добрич

Областната епизоотична комисия  днес проведе заседание под председателството на заместник областния управител д-р Катя Ганова, на което директорът на РВМС д-р Красимир Калинков изнесе информация за  предприетите спешни и ограничителни мерки в резултат на заповеди на НВМС.

Последната заповед на генералния директор д-р Йордан Войнов от вчера, 17 януари, предвижда забрана на придвижването на двукопитни животни, с изключение на такива, предназначени за незабавно клане. Транспортирането на  територията на страната ще се осъществява само след клиничен преглед. Забранява се провеждането на пазари, засилва се контролът и в Област Добрич, който ще се осъществява по нерегламентираните тържища съвместно с ОД „Полиция". Ще се извършват проверки от РВМС съвместно с органите на МВР и при установяване на незаконно транспортиране, изрично е указано - животните да се умъртвяват на място, а труповете им да ще се насочват за обезвреждане.   

     Областната епизоотична комисия ще уведоми общините и ще препоръча  да се заостри вниманието, и да се засили контролът по пътищата на региона, както и  да се проведат заседания на общинските комисии там, където не са проведени до момента.

     Положението е сериозно, подчерта директорът на РВМС д-р Калинков, болестта се разпространява изключително бързо и е необходимо стриктно изпълнение на ограничителните мерки, за да се овладее ситуацията.
Актуално

съобщение

анкета