В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Правителството прие две важни решения за Област Добрич

prev next

                     Община Каварна получава дома за възрастни хора в с. Свети Никола

Правителството предостави на община Каварна правото на управление върху Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Свети Никола. Решението е мотивирано с желанието на местната власт да влага средства за поддържането в добро състояние на имота.

Правителството определи два енергийни линейни обекта в областите Добрич и Бургас за обекти с национално значение

Това са електропровод ВЛ 110 kV п/ст „Добрич" - п/ст „Каварна 2" (Маяк), с трасе преминаващо на територията на общините Добрич, Балчик и Каварна, и електропровод ВЛ 110 kV п/ст „Айтос" - п/ст „Слънчев бряг - запад", преминаващо на територията на общините Несебър, Айтос, Бургас и Поморие.

Определянето на обектите за национални, е свързано с намаляване сроковете на административните процедури по изграждането на двата електропровода.

Първият електропровод е изключително важен и необходим за повишаване стабилността на електроенергийната система в района на Каварна, както и за присъединяване на новите ветро-генериращи мощности към енергийната система на страната. Вторият има важна роля за покриване на недостига от електроенергия в региона на к. к. „Слънчев бряг", в следствие огромното строителство в региона и многократното повишаване потребление на електроенергия през летния сезон. Комплексът „Слънчев бряг" е една от най-атрактивните туристически дестинации по българското Черноморие и захранването му от един съществуващ електропровод 110 kV е недостатъчно.

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета