Постоянната комисия по заетост обсъди Държавния план-прием за учебната 2011-2012 година

     Началникът на РИО Петър Петров представи кратък анализ на училищната мрежа и обосновка за оптимизация на държавния план-прием в съответствие с регионалния пазар на труда. Той заяви, че план- приемът е балансиран и учениците не са ощетени по отношение на избора, след което представи на комисията предложението, което ще бъде изпратено за утвърждаване от Министъра на образованието, за следващата 2011/2012 учебна година. Промени ще има в три училища: в СОУ "П.Р.Славейков" остава една паралелка след 7 клас, в СОУ "Д. Талев" се разкрива една нова за непрофилирано обучение след 8 клас, а в ЕГ "Гео Милев" паралелките ще бъдат 2 по английски, 3 по немски и 1 - по френски език. Като цяло в града има проблем с непрофилираното образование след 8 клас, подчерта Петър Петров.

     50 паралелки с по 25 ученици ще се сформират след 8 клас в Област Добрич през следващата учебна година. Приемът след 7 клас ще бъде намален. 28 ще бъдат в тази степен на образование, от тях 16 са профилирани, а 12 - професионални, като през учебната 2012/2013 се очаква истински дефицит на деца за обучението след 8 клас, съобщи началникът на РИО. Има и 3 паралелки по рамкови програми за първа степен придобиване на квалификация - за деца, които не желаят да продължават образованието си, както и вечерна форма на обучение за 6 професии след 8 и една - след 7 клас. От РИО допускат и създаването на класове задочно обучение. От 16-те профилирани паралелки, 15 са в Добрич, една е в Каварна. Според предложението, за прием след 8-ми клас ще има 6 непрофилирани паралелки, 10 профилирани и 4 професионални паралелки в средни общообразователни училища. През следващата учебна година ще бъде разкрита една профилирана  паралелка - вечерна форма на обучение след 8-ми клас и още една професионална паралелка с вечерна форма на обучение. Ще функционират и 6 професионални паралелки, с прием след 8-ми клас, със задочна форма на обучение.

     По време на заседанието на Областната комисия по заетост бе обсъдено и разкриването на защитени паралелки. За първи път Министерството на образованието дава възможност на регионалните инспекторати да предложат професиите, за които да се разкрият такива специалности. В този вид паралелки ще се изучават професии, които се търсят на пазара на труда. За Област Добрич бяха определени следните 3 защитени професии: строителен техник, електротехник и техник- технолог по качеството и безопасността на храни и напитки.

     Областната комисия по заетост, след направени разисквания, прие предложения План - прием за 2011/2012 учебна година, който идната седмица ще бъде изпратен в Министерството за одобрение.

 
Актуално

съобщение

анкета