За ефективна и успешна регионална политика

prev next

     Работна среща на тема „Ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз за социално и икономическо развитие на областите в България" се състоя в Ямбол по инициатива на областния управител Таня Димитрова. В срещата, чийто домакин бе Областна администрация - Ямбол, участие взеха Томислав Дончев - министър по управление на средствата от ЕС, Румяна Бъчварова - началник на кабинета на министър-председателя, Росен Желязков - главен секретар на Министерски съвет, Екатерина Захариева - заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и областните управители на България. Те се събраха за пръв път в подобен формат, за да дискутират възможностите, които Европейския съюз предоставя на областните управители за провеждане на ефективна и успешна регионална политика.

     Обсъдени бяха темите за Оперативните програми, по които Областните администрации могат да кандидатстват, финансови аспекти свързани с тях, новости и предстоящи промени в правилата за кандидатстване, други източници на финансиране - общоевропейски програми и други донори на дейности в обхвата на правомощията на областните управители, като енергийна ефективност, стратегическо планиране, подпомагане развитието на приоритетни икономически сектори и инфраструктура. Представена бе и Визията за следващия програмен период (Европа 2020) и приоритетите в развитието на регионите и в управлението на средствата от ЕС.

     На пресконференция пред медиите министър Дончев коментира, че най-важната задача, която си поставя, е опростяването на правилата за кандидатстване по Оперативните програми и увеличаване на одобрените по тях проекти. Според него факторите, от които зависи това, са политическа воля, ясни правила, наличие на административен капацитет, прозрачност и лидерство.

 

 
Актуално

съобщение

анкета