Областният управител свика Областния съвет по сигурност и управление при кризи

 

     На основание на чл. 16 от Закона за управление при кризи, Областният управител на Област Добрич д-р Ердинч Хаджиев свика работна среща на Областния съвет по сигурност и управление при кризи. Тя бе предизвикана от създалата се ситуация, следствие ограничените доставки на природен газ за България. Получена бе актуална информация за последиците в различните сфери на обществено- икономическия живот на региона и предприетите мерки за тяхното преодоляване. От предоставените доклади на общини и ведомства, стана ясно, че като цяло,   обстановката в региона е нормална, съблюдава се ограничителният режим, въведен със Заповед на Министъра на икономиката и енергетиката от 8 януари 2009г. Там, където е възможно, се преминава на алтернативно гориво. Консумацията на ел. енергия в областта е в нормални граници, а съпоставка с миналата година показва, че сега потреблението е с 2-3 процента по- ниско. В областта няма предприятия с опасни производства, в тази връзка няма опасност от възникване на аварии.

     Областният съвет по сигурност и управление при кризи   единодушно гласува следните

Решения:

  • 1. Областният управител да бъде информиран незабавно за всяка промяна в обстановката на територията на Област Добрич, включително за спазването на ограничителния режим, наложен със Заповед на министъра на икономиката и енергетиката от 7 януари т.г. Обобщената информация ще бъде подавана на медиите за разпространение в публичното пространство
  • 2. В ежедневните сведения на общините до оперативния дежурен по Областен съвет по сигурност, да бъде включена допълнително информация за състоянието по проблема
  • 3. До 10 януари 2009г. да бъде извършена проверка във всички училища и обществени сгради за състоянието на аварийното захранване. Общините да докладват за извършените проверки
  • 4. Областният съвет по сигурност и управление при кризи излиза с Апел към гражданите и юридическите лица от Област Добрич да спазват ограничителния режим и пестеливо да разходват енергийните ресурси.

 

 
Актуално

съобщение

анкета