Съобщение

     Областна администрация Добрич напомня на заинтересованите, че срокът за подаване на искания за изплащане на обезщетение за лицата по чл.6 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, е 11 март 2011г.

     Правоимащите лица имат право на обезщетение в пълен размер за всяка изтърпяна репресия за целия срок на репресията, като обезщетенията, получени по досегашния ред, се приспадат.

 
Актуално

съобщение

анкета