Основни резултати от Преброяването на населението по интернет в област Добрич

prev next

        На проведената днес в срадата на Областна администрация пресконференция за представянето на основни резултати от Преброяването на населението по интернет – 1-9 февруари 2011 година за Република България и област Добрич  секретарят на  Областната преброителна комисия и директор на ТСБ Неделчо Василев съобщи следните данни:

        "От 1 до 28 февруари 2011 година се провежда 17-то преброяване на населението в България. За първи път България се преброява като страна-членка на ЕС. Като метод за преброяване за първи път се използва преброяване чрез интернет. Електронното преброяванe беше прието с огромен интерес и протече при изключително висока активност.

        Общия брой на преброените лица е 3 100 023 души, което представлява 41.2% от общото население на страната.

        Преброените лица живеят в 1 143 863 жилища и се разпределят в 1 209 195 домакинства. Средно в едно жилище живеят 2.7 души, а едно домакинство се състои средно от 2.6 лица. Жените са 52.4% от преброените, а мъжете - 47.6%.

        Най-много преброени са във възрастовата група 30-39 години - 17%, следват 40-49 години - почти 16%. 91% от преброените живеят в градовете, а 9% са в селата.

        По области най-голяма беше активността в София-столица - 68.7% от населението. Следват Варна - 54.3%, Габрово - 43.3%, Русе и Перник - 42.2%, Бургас - 42% и др.

        В 12 общини в страната електронно се преброиха над 50% от хората. В община град Добрич електронно са се преброили 51,46 %,това са - 47 863 души. Ние сме на 9-то, пред нас са само големите градове като София, Варна, Пловдив, Русе, Стара Загора, Плевен, Бургас, след нас са Шумен, Сливен, Перник и всички останали областни центрове. Между 20 и 50% е преброеното население в 124 общини. Само в 41 общини преброените са под 10%.

Преброени по интернет жилища, домакинства и лица

 

 

 

 

 

 

 

Област

Жилища

Домакинства

Население

Мъже

Жени

 

България

1143863

1209195

3100023

1476389

1623634

 

Добрич

24778

25763

68190

32748

35442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преброени по интернет жилища, домакинства и лица по общини

Области

Общини

Брой преброени

Жилища

Домакинства

Лица

 

общо

мъже

жени

ДОБРИЧ

БАЛЧИК

2 168

2 315

6 233

3 054

3 179

ДОБРИЧ

ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО

1 281

1 350

3 517

1 690

1 827

ДОБРИЧ

ДОБРИЧ-ГРАД

17 422

18 017

47 863

22 980

24 883

ДОБРИЧ

ДОБРИЧКА

792

810

1 900

892

1 008

ДОБРИЧ

КАВАРНА

1 778

1 870

5 045

2 386

2 659

ДОБРИЧ

КРУШАРИ

120

123

303

150

153

ДОБРИЧ

ТЕРВЕЛ

717

744

1 968

933

1 035

ДОБРИЧ

ШАБЛА

500

534

1 361

663

698

 

        Относителния дял на преброените лица по области с 34,4% област Добрич заема 13 място - при условие, че в областта живеят 198 хил. души.

        Сравнително равномерно се разпределяше активността на е-преброяването през изминалите 9 дни. През първия ден се преброиха около 370 000 души, през следващите дни се преброяваха средно по 300 000 дневно. В последния ден на електронното преброяване се преброиха над 555 000 души, като около 300 000 от тях са се преброили във вечерните часове от 18.00 до 24.00 ч.

        Преброителната кампания в област Добрич ще вземат участие 1 322 души, в т.ч. 1 016 преброители, 197 контрольора и 109 резерви.

        Бих искал да благодаря на всички участници в първото електронно преброяване, областна и общински комисии,областна и общински администрации, медиите от град Добрич, специалисти от ТСБ.

        Възползвам се от случая да напомня на преброителите да не пропуснат да преброят жилищна сграда , в която всички са се преброили по електронен път и да попълнят карта сграда, а жителите на областта да оказват пълно съдействие на преброителите, за да направим успешно 17-то преброяване на населението и жилищния фонд."

 
Актуално

съобщение

анкета