АПЕЛ на Областния съвет по сигурност и управление при кризи – Добрич

 

     От 8 ч. на 8 януари 2009г. е в сила заповедта на Министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров за въвеждане на ограничителен режим в потреблението на природен газ на територията на цялата страна.

      Тя е мотивирана от:

-  спирането на доставките от природен газ без предварително предупреждение на украино-румънската граница и свързаната с това невъзможност на преносно и разпределителните предприятия да осигурят доставка през съответните мрежи на договорените количества синьо гориво за време, по-голямо от 48 часа;

- спиране на подаването на природен газ, предназначен за транзитен пренос през територията на страната за Турция, Гърция и Македония; - крайно недостатъчните количества природен газ, с които «Булгаргаз» ЕАД разполага за удовлетворяване на всички потребители в страната.

     Заповедта предвижда предоставяне на количество природен газ под договореното и ограничаване на параметрите на подаваната суровина под договорения часов разход. 

     В тази връзка Областният съвет по сигурност и управление при кризи апелира към всички потребители, да използват разумно  потреблението на газ, с цел да не бъдат създавани допълнителни затруднения.

 
Актуално

съобщение

анкета