Завърши рехабилитацията на пътя Добрич - Генерал Тошево - Лот 6 от обектите от първи етап на ОПРР 2007-2013 г.

Завърши рехабилитацията на пътя Добрич - Генерал Тошево - Лот 6 от обектите от първи етап на ОПРР 2007-2013 г.

Специална комисия на Агенция „Пътна инфраструктура" вчера извърши оглед и подписа официално Акт 15, удостоверяващ годността на ремонтирания участък Добрич - Генерал Тошево. В комисията участваха директорът на Областно пътно управление Добрич инж. Иван Светославов, представители на Агенция пътна инфраструктура, на проектанта фирма "Рутекс" ООД, на изпълнителя "Пътно строителство" АД, както и представител на строителния надзор "Деомид" ЕООД

Проектът по цялостната рехабилитация на близо 16 километровата отсечка Добрич - Генерал Тошево се осъществи благодарение на финансовата подкрепа от Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Рехабилитираният участък ще осигури по-добри условия за комфортното и безопасно придвижване на средно 3 000 МПС на денонощие и заедно с рехабилитирания през 2004г. участък Генерал-Тошево-границата с Румъния, ще представи обновен международния път Е70 на движещите се местни жители, гости и туристи.

Първата копка на обекта беше направена на 26 август 2010 г. В рамките на дейностите по рехабилитация са извършени предварителни ремонти на настилката на пътя, реконструкция на определени участъци и полагане на  32 000 тона изравнителни и усилващи пластове от неплътен асфалтобетон и износващ пласт. Подобрено е отводняването, извършено е профилиране на всички земни окопи, изграждени са нови банкети на целия участък, положени са нови бетонови бордюри, нова стоманена предпазна ограда и нова хоризонтална и вертикална маркировка. Извършена е рехабилитация на съществуващия в участъка мост.

Извън заложеното в първоначалния проект допълнително е извършено усилване на конструкцията на надлеза, излята е нова пътна плоча на съоръжението и са поставени нови тротоарни конзоли. Временните табели, обозначаващи рехабилитирания участък, ще бъдат заменени с постоянни - по европейски образец от ГД "Информирани за европейските пътища". Новите билбордове ще съдържат информация за стойността на проекта в размер на  5 482 810 лева и приноса на ОПРР 2007-2013г. и Европейския фонд за регионално развитие за осъществяването му - 85% съфинансиране.

 

 
Актуално

съобщение

анкета