В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заместник областният управител д-р Катя Ганова се запозна с проект за социална интеграция на хората с увреждания

     Представителите на колежа и на „Хобисклуб" информираха заместник областния управител за основната цел, която си поставя проектът, а именно: подпомагане на икономическата интеграция и преодоляване на социалното изключване на хора с увреждания и членове на техните семейства; подпомагане на социалното интегриране чрез пакет от услуги и пълноценна икономическа активност; повишаване на квалификацията и възможностите за реализация на тази целева група. В конкретика се предвижда да бъде обособен компютърен кът, да се оборудва звукозаписно студио, да се запишат 10 „говорещи" учебника и т.н.

     Заместник областният управител д-р Катя Ганова приветства начинанието и заяви подкрепа от страна на Областна администрация. Тя покани представители на проекта да присъстват на информационен ден, който се организира от Търговско-промишлената палата на 1 март от 10 ч. в зала „Европа". „Това е добра възможност в директен контакт  с работодателите да  се обменят  идеи и намерения по отношение целите на проекта", заяви д-р Ганова в края на срещата.

 

 
Актуално

съобщение

анкета