Заседава Областната комисия по заетост

 

     Днес под председателството на заместник областния управител Олга Задгорска, се проведе редовно заседание на Областната комисия по заетост. То бе свикано във връзка с утвърдените от министъра  на МТСП списъци на ключови компетентности, по които ще се извършва обучение на безработни лица през 2009г.

     Списъкът на ключовите компетентности включва: Обучение по чужди езици: английски, немски, френски, руски и румънски, като общият брой на безработните, изявили желание за това обучение е 311.

     Втората група е Дигитална компетентност. На различни видове компютърни умения, сред които Офис пакети, счетоводен софтуер, мрежови специалисти и др., ще се обучават общо 297 безработни лица.

     Според Правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта, списъкът бе съгласуван от Областната комисия по заетост.

    

 
Актуално

съобщение

анкета