10 ГОДИНИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДОБРИЧ

prev next
 

 

     На 8 януари преди 10 години в Държавен вестник е обнародван Указ №1 от 1999г. на Президента на Република България за утвърждаване на границите, административните центрове на области и общини, включени в тях.

    Вече 10 години Областна администрация - Добрич, като представител на централната власт, работи за провеждане на държавната политика на областно ниво, като търси и прилага начини за усъвършенстване на управлението, за укрепване на  потенциала на администрацията, за изграждане и усъвършенстване на административна култура, ориентирана към проблемите на хората и бизнеса от Област Добрич. С годините се  създаде и утвърди  доверието  у клиенти, партньори и  местни общности чрез съвместно вземане на важни решения, преодоляване  на  възникнали проблеми и работа в името на постигане на осезаеми резултати в интерес на добруджанци.

     Екипът на Областна администрация  извоюва добри позиции в контекста на европейското ни членство, като доказа със своята работа по подготовката и реализацията на проекти и програми по структурните инструменти на ЕС, че има перспектива и реални шансове да бъде една достойна област, работеща по европейски стандарти.

     През изминалия период  администрацията  е имала 5-има Областни управители, които са градили и са  утвърждавали  авторитета на институцията. Екипът на Областна администрация изразява своята благодарност за постигнатото през годините на своите ръководители:

 

files/upload/oblastni/New_iliev.jpg           1. Николай Илиев /1999г.-2000г. /

files/upload/oblastni/New_kamburov.jpg          2. Проф. Димитър Камбуров /2000г.-2001г./

files/upload/oblastni/New_Ivan_Ivanov_Oblasten_upravitel_Dobrich.jpg        3. Иван Иванов /2001г.-2005г./

files/upload/oblastni/New_Dincher.jpg           4. Динчер Хаджиев /2005г.-2008г./

files/upload/oblastni/New_D_r_Hadjiev.jpg           5. Д-р Ердинч Хаджиев /от 10 май 2008г./

 

     Днес, в колектива на администрацията, със заслужено доверие и авторитет се ползват „доайените" - тези, които бяха ядрото от самото начало:

  • - Йордан Йорданов, директор на дирекция „Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
  • - Инж. Росен Павлов, държавен експерт,
  • - Ивелина Урумова, старши счетоводител,
  • - Ангел Драгостинов, началник отдел „Регионално развитие и административен контрол".

     Като високо квалифицирани, амбициозни и инициативни  служители, те и днес  доказват своя  принос в осъществяване на  реформата в държавната администрация на местно ниво и  формиране на специализиран и мотивиран персонал, който е предпоставка за качествено административно и информационно обслужване на жителите на осемте общини.

     В своето обръщение към екипа на Областна администрация, Областният управител д-р Ердинч Хаджиев, заяви: „Аз съм убеден, че вървим в правилната посока и вярвам, че имаме потенциал да бъдем една достойна област, работеща по европейските стандарти. Това се обуславя от предприемаческия дух на хората, от усилията на общините да създават условия за конкурентноспособна среда - динамична и привлекателна.  Вярвам, че ако продължим да работим в добра координация и, ако имаме обща воля, ще развием такава регионална политика, която действително ще доведе до осезаеми резултати за хората на Добруджа. Благодаря на целия екип на Областна администрация- Добрич, на колегите от Политическия кабинет - Олга Задгорска, Владимир Калчев, инж. Михаил Стоев, на главния секретар Драгой Драгоев, за ползотворната съвместна работа. Ако всички сме единни, по- лесно ще преодоляваме временните кризи и предизвикателствата на времето, в което живеем, и успешно ще прилагаме регионалната политика в интерес на обществото."

 

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета