Заместник областният управител Тодор Георгиев разговаря с представители на протестиращите срещу високите цени на горивата

     Младите хора споделиха своите притеснения и потърсиха повече информация по тази обществено значима тема. Заместник областният управител ги уведоми, че днес на заседание на Министерски съвет, в което участва и Областният управител Желязко Желязков, е прието решение в тази насока, а именно: предприемане на по- строги изисквания за качеството на течните горива.

     Правителството е обсъдило проект на постановление за изменение и допълнение на наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с постановление №156 на министерския съвет от 2003 г. Постановлението въвежда в националното законодателство част от европейските директиви за спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за механизма за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове. Ограничава се и количеството на металните добавки в автомобилните бензини. С промените в наредбата се дава възможност в бензините за автомобили и горивата за дизелови двигатели да се влагат по-високи количества биокомпонент (биоетанол и биодизел).

     Заместник областният управител информира, че в условия на пазарна икономика и свободна конкуренция, държавата не може да влияе на тези процеси, но въпреки всичко правителството е предприело редица мерки, които имат за цел да се гарантира свободната конкуренция, само тогава цената ще бъде намалена.

     Тодор Георгиев съобщи на присъстващите, че днес националните медии оповестиха решението на превозвачите, които отменят  готвения голям протест срещу високите цени на горивата, насрочен за 28-ми април. Решението е взето след среща в Министерството на финансите. Председателят на Асоциацията на сдруженията в автомобилния транспорт Миролюб Столарски е заявил, че е обещано всички искания на бранша да бъдат удовлетворени. "Първо - за отлагане на 5 -процентния биокомпонент в дизеловото гориво, и второ, ще се търси начин и система за директен внос на гориво в България след предварително заплащане на данъци и такси", са съобщили от Асоциацията.

 

 
Актуално

съобщение

анкета