Областният управител открива процедура за провеждане на търг за морски плажове

     Със заповед на Областния управител се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години за стопанисване на морски плажове на територията на областта.
     Заповедта на Областния управител и обявата можете да прочетете в раздел "Обяви и съобщения" на сайта на администрацията.
Актуално

съобщение

анкета