В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Предприемат се спешни действия за ограничаване на популацията на комарите

     Във връзка с предстоящия сезон на активна популация на комарите, през месец април Областният управител Желязко Желязков проведе работни срещи с представители на трите черноморски общини, на  Гражданска защита, РИОСВ-Варна, Регионална служба „Растителна защита", Регионална здравна инспекция-Добрич, ОД „Земеделие"- Добрич, еколози и фирми за обеззаразяване. Единодушно бе решението, че е наложително спешно реализиране на конкретни дейности за ограничаване на популацията на вредните насекоми.

     Като се има предвид, че всяко забавяне прави процеса на третиране неефективен, и може да доведе до вредни последици за здравето на населението, Областният управител Желязко Желязков със свое Решение откри Процедура за възлагане на малка обществена поръчка „Договаряне с покана", по реда на чл.53, ал.1, т.13 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/. Предмет на малката обществена поръчка е: "Извършване на комплексни обработки - ларвицидни и имагоцидни, за борба срещу комари в общините на територията на област Добрич - Шабла, Каварна и Балчик, през 2011 година ".

     Срокът за предоставяне на офертите в Областна администрация е 11 май 2011 г.

 

 
Актуално

съобщение

анкета