Десетилетие на действия за безопасност в движението по пътищата 2011-2020г.

prev next

     С решение на Общото събрание на Организацията на обединените нации, периодът 2011-2020 г. е обявен за Десетилетие на действия за безопасност в движението по пътищата. На 11 май ще бъде отбелязано началото на Десетилетието в световен мащаб. Като подкрепя безрезервно тази инициатива, и в съответствие с националните задачи през Десетилетието, Областният управител призовава добруджанци:

     Нека всички ние - според своя професионален опит и позиция в обществото, работим непримиримо за опазване на най- ценното - човешкия живот и здраве. Нека през годините на Десетилетието докажем, че заедно можем да спасим живота на десетки хора, да съдействаме за ограничаване и намаляване на жертвите на пътнотранспортните произшествия на територията на нашата област.

     Фактите в световен мащаб са потресаващи: Над 1.3 милиона загиват по пътищата всяка година. Други 50 милиона получават наранявания, а много от тях остават инвалиди за цял живот. Травмите от пътно-транспортните произшествия са причина №1 за смъртността на младите хора. Икономическите загуби в резултат на катастрофи надвишават стотици милиарди долари годишно.
     Прогнозата е, че ако не се предприемат адекватни и решителни мерки, през 2020 година жертвите ще надминат 1.9 милиона.
В България всяка седмица загубват живота си над 15 човека и над 150 получават тежки наранявания.

     Голяма част от инцидентите са предсказуеми и могат да бъдат предотвратени. Необходими са ни повече толерантност, уважение, предвидливост, внимание и опит, за да намалим грешките, които водят до безсмислени нещастия на пътя. В партньорство всички ние - представители на държавните институции, общинските структури, неправителствените организации, частния сектор и гражданското общество можем да намалим жертвите и пострадалите на пътя.
     Да работим заедно за опазване на най- ценното - човешкият живот!

           
Актуално

съобщение

анкета