В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител Желязко Желязков ще участва в Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт”

prev next

     Експертната сесия се свиква на 7 и 8 юни в гр. Правец от министър Ивайло Московски, който е и председател на КН на ОП"Транспорт". На заседанието ще бъдат обсъдени приоритетите и бъдещите проекти за следващия програмен период (2014-2020 г.) на оперативната програма. Ще бъде представен окончателният доклад за Общ генерален план за транспорта на България. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще представят бъдещите приоритети и проекти за пътищата с национално и общоевропейско значение. Членовете на комитета, сред които и Областният управител на Добрич, ще бъдат запознати със Статуса на изпълнението на Оперативна програма „Транспорт" за периода декември 2010 г. - май 2011 г., който включва напредъка по проекти с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура" и др.

 
Актуално

съобщение

анкета