Разширяването на пътя Добрич – Варна е един от приоритетите на Областна администрация

 

     За периода 2005 - 2013г. за Област Добрич са предвидени инвестиции в размер на 73 131 000 лв. за 16 обекта, свързани с пътната инфраструктура, е станало ясно от разговора между заместник областния управител Владимир Калчев и шефа на Национална агенция „Пътна инфраструктура"  в София. До края на 2008 г. са усвоени 11 765 000 лв., а за тази година за ремонт на пътищата в областта ще бъдат изразходвани 23 593 000 лева.

     Предстои да бъде довършен околовръстният път до с. Батово, който да съкрати разстоянието и улесни придвижването между Добрич и Албена. Друг важен приоритет за Областна администрация - разширяването на пътя Добрич-Варна, също е бил дискутиран. Като първа стъпка в тази насока, ще бъдат проведени разговори между областните управители на Добрич и Варна.
Актуално

съобщение

анкета